SeammJasani/Boabom

høsten 2013
Nå starter vi opp igjen med høstens treninger!


Det blir faste treninger hver mandag

(unntatt mandagene 9. september og 7. oktober)

ut november måned - i alt 11 ganger.

Første gang er mandag 2. september.Timeplan:

Kl 18.00 - 19.00 - SeammJasani/Boabom

Som tidligere med felles oppvarming og

deretter delt i gruppe for nybegynnere og for viderkommende.

Sted:

Gymnastikksalen på Steinerskolen i Haugesund

Priser: 

For hele semesteret 1100 kr

Klippekort med 10 klipp kr 1200 kr

Påmelding:

Bare møt opp på Steinerskolen så ordner vi alt der!

Velkommen!

For mer informasjon:

www.boabomnorge.com

Instruktører:

Borghild Ann Lea og Tor Braut

Boabom/Seamm Jasani

Hva er Boabom og Seamm Jasani?

Se her!


Velkommen til Haugesund Boabom-skoles

seminar i september 2013!

Haugesund Boabom-skole holder seminar for nybegynnere i Seamm-Jasani og Boabom, i tillegg til for viderekommende elever i Seamm-Jasani.
Vi arrangerer også, for første gang i Haugesund,

Yaanbao, «the Art of Element».

Se beskrivelse her:
http://www.boabomnorge.com/vare-undervisning/

Lærer under seminarene er Yemado, director of the Boston School of Boabom, USA.
Hjelpelærere: Tor Braut and Borghild Ann Lea

7. and 8. september
Lørdag & søndag (samme tider begge dagene)

kl 10:00 – 11:15 Seamm-Jasani nybegynnere (avspenning i bevegelser)
kl 11:30 – 12:45 Seamm-Jasani viderekommende
kl 13:00 – 14:00 Boabom nybegynnere (selvforsvarskunst)

kl 14:30 – 15:30 Yaanbao nybegynnere (The art with elements; medium staff)

Priser:
Seamm-Jasani & Boabom seminar:
1 seminar 500 kr
2 seminar 900 kr
Alle 3 seminarene 1300 kr

Yaanbao seminar:
500 kr

—————-

Påmelding og prisinfo:

Send mail med navn, postadresse, telefonnummer og

hvilke kurs du ønsker å delta på til torbraut@online.no

eller ring 41 10 58 40.

For mer informasjon klikk her

Arrangører: Borghild Ann Lea og Tor Braut